wup
12 مهر 1401 - 23:44

کشتارگاه مکانیزه زرقان آبان افتتاح می‌شود

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: کشتارگاه مکانیزه سطح یک شهرستان زرقان که مراحل نهایی احداث را پشت سر می‌گذارد، آبان امسال آماده بهره برداری خواهد شد. مهدی شریفی در بازدید از طرح اقتصادی کشتارگاه مکانیزه سطح یک شهرستان زرقان، گفت: این کشتارگاه ظرفیت جذب و ایجاد اشتغال برای ۵۰۰ نفر به شکل مستقیم و غیرمستقیم را فراهم خواهد کرد. مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در جمع مدیران واحد‌های صنعتی در خصوص امکان سنجی و بررسی شرایط ایجاد تصفیه خانه پساب شهرک صنعتی بزرگ زرقان گفت: تصفیه خانه پساب صنعت گام ارزشمندی در راستای پایداری آب و بهره وری تولید است. شریفی گفت: احداث تصفیه خانه پساب صنعت می‌تواند کمک کند که شرایط پایدار تری در حوزه آب در منطقه ویژه اقتصادی شهرستان فراهم شده و ماحصل آن در حوزه بهره وری، ارزش افزوده‌ای را به صنعت و تولید استان اضافه کند. مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس بر عدم احاله موضوعات ستادی به مرکز و ضرورت اتخاذ تصمیمات نهایی در مرکز استان برای پیشبرد اهداف و مدیریت زمان تاکید کرد. شریفی گفت: با توجه به رشد جمعیت و کمبود منابع آب، تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از آن می‌تواند گامی موثر در راستای کاهش مصرف آب و حفظ منابع آبی باشد، تامین شرایط بهداشتی برای زندگی مردم، پاک نگهداشتن محیط زیست و بازیابی و استفاده مجدد از فاضلاب از مهمترین اهداف تصفیه فاضلاب هستند. باشگاه خبرنگاران جوانفارسشیراز
شناسه خبر: 768950