wup
13 مهر 1401 - 13:19

یک عضو مهم گروه داعش در ولایت کنر‎‎ دستگیر شد

اداره استخبارات طالبان از بازداشت مسئول روابط خارجی داعش در یک عملیات ویژه امنیتی خبر داد. در اعلامیه‌ای که اداره استخبارات طالبان منتشر کرده آمده است: عبدالمالک فرزند محی الدین مسئول و تمویل کننده مالی داعش از کشورهای اروپایی که باشنده ولسوالی مانوگی ولایت کنر در یک عملیات پیچیده از سوی نیروهای این ریاست بازداشت شده‌است. فرد بازداشت شده در اعترافات اولیه اش که از سوی اداره استخبارات منتشر شده گفته است که از کشورهای اوکراین، آلمان و اسپانیا مبلغی را جمع اوری و به افغانستان انتقال داده و همچنین از باشندگان این کشور ها برای پیوستن به صفوف داعش دعوت کرده است . ریاست استخبارات همچنین اعلام کرد: درعملیات ویژه نیروهای اداره استخبارات در مربوطات ولسوالی شیگل ولایت کنر فردی به نام معاویه یکی از افراد مهم گروه داعش  با دو تن از همکارانش کشته شده اند. در اعلامیه آمده است که فرد کشته شده در چندین رویداد نا امنی و کشتن افراد ملکی دست داشته است. در اعلامیه‌ای که اداره استخبارات طالبان منتشر کرده آمده است: عبدالمالک فرزند محی الدین مسئول و تمویل کننده مالی داعش از کشورهای اروپایی که باشنده ولسوالی مانوگی ولایت کنر در یک عملیات پیچیده از سوی نیروهای این ریاست بازداشت شده‌است. فرد بازداشت شده در اعترافات اولیه اش که از سوی اداره استخبارات منتشر شده گفته است که از کشورهای اوکراین، آلمان و اسپانیا مبلغی را جمع اوری و به افغانستان انتقال داده و همچنین از باشندگان این کشور ها برای پیوستن به صفوف داعش دعوت کرده است . ریاست استخبارات همچنین اعلام کرد: درعملیات ویژه نیروهای اداره استخبارات در مربوطات ولسوالی شیگل ولایت کنر فردی به نام معاویه یکی از افراد مهم گروه داعش  با دو تن از همکارانش کشته شده اند. در اعلامیه آمده است که فرد کشته شده در چندین رویداد نا امنی و کشتن افراد ملکی دست داشته است. در اعلامیه‌ای که اداره استخبارات طالبان منتشر کرده آمده است: عبدالمالک فرزند محی الدین مسئول و تمویل کننده مالی داعش از کشورهای اروپایی که باشنده ولسوالی مانوگی ولایت کنر در یک عملیات پیچیده از سوی نیروهای این ریاست بازداشت شده‌است. فرد بازداشت شده در اعترافات اولیه اش که از سوی اداره استخبارات منتشر شده گفته است که از کشورهای اوکراین، آلمان و اسپانیا مبلغی را جمع اوری و به افغانستان انتقال داده و همچنین از باشندگان این کشور ها برای پیوستن به صفوف داعش دعوت کرده است . ریاست استخبارات همچنین اعلام کرد: درعملیات ویژه نیروهای اداره استخبارات در مربوطات ولسوالی شیگل ولایت کنر فردی به نام معاویه یکی از افراد مهم گروه داعش  با دو تن از همکارانش کشته شده اند. در اعلامیه آمده است که فرد کشته شده در چندین رویداد نا امنی و کشتن افراد ملکی دست داشته است. در اعلامیه‌ای که اداره استخبارات طالبان منتشر کرده آمده است: عبدالمالک فرزند محی الدین مسئول و تمویل کننده مالی داعش از کشورهای اروپایی که باشنده ولسوالی مانوگی ولایت کنر در یک عملیات پیچیده از سوی نیروهای این ریاست بازداشت شده‌است. فرد بازداشت شده در اعترافات اولیه اش که از سوی اداره استخبارات منتشر شده گفته است که از کشورهای اوکراین، آلمان و اسپانیا مبلغی را جمع اوری و به افغانستان انتقال داده و همچنین از باشندگان این کشور ها برای پیوستن به صفوف داعش دعوت کرده است . ریاست استخبارات همچنین اعلام کرد: درعملیات ویژه نیروهای اداره استخبارات در مربوطات ولسوالی شیگل ولایت کنر فردی به نام معاویه یکی از افراد مهم گروه داعش  با دو تن از همکارانش کشته شده اند. در اعلامیه آمده است که فرد کشته شده در چندین رویداد نا امنی و کشتن افراد ملکی دست داشته است. در اعلامیه‌ای که اداره استخبارات طالبان منتشر کرده آمده است: عبدالمالک فرزند محی الدین مسئول و تمویل کننده مالی داعش از کشورهای اروپایی که باشنده ولسوالی مانوگی ولایت کنر در یک عملیات پیچیده از سوی نیروهای این ریاست بازداشت شده‌است. فرد بازداشت شده در اعترافات اولیه اش که از سوی اداره استخبارات منتشر شده گفته است که از کشورهای اوکراین، آلمان و اسپانیا مبلغی را جمع اوری و به افغانستان انتقال داده و همچنین از باشندگان این کشور ها برای پیوستن به صفوف داعش دعوت کرده است . ریاست استخبارات همچنین اعلام کرد: درعملیات ویژه نیروهای اداره استخبارات در مربوطات ولسوالی شیگل ولایت کنر فردی به نام معاویه یکی از افراد مهم گروه داعش  با دو تن از همکارانش کشته شده اند. در اعلامیه آمده است که فرد کشته شده در چندین رویداد نا امنی و کشتن افراد ملکی دست داشته است. باشگاه خبرنگاران جوانافغانستانافغانستان
شناسه خبر: 769684